InAutom Poland
Kompleksowe wyposażenie wtryskowni

Usługi

Usługi

Oferta naszych usług obejmuje pełny zakres prac związanych z wyborem i wdrożeniem oprogramowania:

 • Wdrożenie systemów
 • Wsparcie techniczne
 • Konsultacje
 • Szkolenia
 • Postprocesory do sterowań CNC
 • Opieka serwisowa po sprzedaży

Wdrożenia systemów:

Dla optymalnego doboru rozwiązań konieczna jest fachowa i obiektywna ocena potrzeb w zakresie zarówno wartości inżynierskich jak i procesów i biznesowych funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Bazując na praktycznym doświadczeniu osiągniętym podczas naszych wdrożeń jak i praktyce biznesowej prowadzenia zakładu produkcyjnego świadczymy usługi audytów biznesowych PLM obejmujących:

 • szczegółowe rozpoznanie procesów biznesowych oraz przepływu informacji wewnątrz firmy,
 • zidentyfikowanie tzw. „wąskich gardeł”  oraz punktów krytycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • optymalizację procesów biznesowych klienta,
 • szczegółowe określenie wartości dodanej środowiska PLM,
 • budowę dedykowanego rozwiązania systemowego
 • zdefiniowanie wspólnych celów dla zaadaptowanego rozwiązania,
 • wyznaczenie kryteriów zwrotu inwestycji.

Wsparcie techniczne

Wraz z zakupem nowej licencji dostarczany jest pakiet usług serwisowych (maitenance) zapewniający dostęp do usług wsparcia technicznego, dostawę owych wersji i rewizji oprogramowania jak również upgrade systemu.
Serwis oprogramowania świadczony jest drogą telefoniczną hot-line, internetową on-line lub w przypadku poważniejszych awarii przez wizytę technika.

Szkolenia

Nasze doświadczenia wskazują, że bez dedykowanego szkolenia większość użytkowników korzysta jedynie z ograniczonej funkcjonalności oprogramowania. Jesteśmy przekonani, że klienci powinni w pełni czerpać korzyści z ich inwestycji w rozwiązania programowe i że wysokiej jakości szkolenia mają bardzo duże znaczenie. Dlatego też, oferujemy szereg dedykowanych szkoleń: podstawowe, zaawansowane, dla użytkowników i administratorów systemu, szkolenia w siedzibie klienta i własnym ośrodku szkoleniowym. Od instalacji oprogramowania – po zaawansowane programy szkoleniowe, zapewnimy obsługę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Szkolenia swoim zakresem podzielone zostały na:

 • Szkolenia Podstawowe – Kurs przedstawiający użytkownikowi podstawowe zasady pracy z systemem CATIA.
 • Szkolenia Zaawansowane – Kursy z zakresu modelowania przestrzennego oraz zaawansowane zarządzanie złożeniami i standaryzację przygotowania dokumentacji 2D
 • Szkolenia Specjalizowane – Kursy przygotowujące do pracy z dodatkowymi produktami systemu CATIA np. projektowanie wiązek elektrycznych
 • Szkolenia Metodologiczne – Kursy tworzone na specjalne zamówienie firm. Na bazie danych wejściowych opracowywana jest optymalna metodologia wykonania danego elementu. Celem tego kursu jest połączenie doświadczenia konstrukcyjnego oraz optymalnego wykorzystania narzędzi systemu CATIA.
 • Szkolenia Dodatkowe – Kursy z specjalistycznych modułów, tworzone na specjalne zamówienie oraz szkolenia utrwalające i powtórzeniowe z już odbytych kursów.
 • Rozwiązywanie Problemów – Szkolenia tworzone na potrzeby konkretnej firmy. Na kursie omawiane są problemy, z jakimi klienci spotkali się podczas pracy z programem.
 • Nowe Możliwości – Szkolenia omawiające nowe możliwości programu w związku z pojawianiem się nowej wersji lub rozbudową konfiguracji.

Jako Autoryzowane Centrum Szkoleniowe organizujemy egzaminy, po zdaniu których firma Dassault Systemes wystawia certyfikat rozpoznawalny na całym świecie.

Postprocesory do sterowań CNC

Bazując na praktycznym doświadczeniu w zakresie programowania obrabiarek CNC oferujemy usługi tworzenia postprocesorów z systemu CATIA/DELMIA do dowolnych systemów sterowań obrabiarek CNC. W swojej praktyce mieliśmy okazje pisania postprocesorów do sterowań: Siemens Sinumerik, Heidenhein, Fanuc, Nums, Mazak Mazatrol, Fidia,
Postprocesory tworzone są środowisku IMSpost firmy IMS Software https://www.ims-software.com/ partnera Dassault Systemes.
W naszej ofercie znajduje się również oprogramowanie IMS Verify do weryfikacji i symulacji programów CNC https://www.ims-software.com/en/content/imsverify

1

© InAutom Poland 2021