InAutom Poland
Kompleksowe wyposażenie wtryskowni

Aktualności

Podstawy budowy wtryskarki

Współczesna technologia pozwala na nieosiągalny wcześniej poziom obróbki i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jednymi z najbardziej popularnych urządzeń są wtryskarki, a to za sprawą ich wszechstronności. Zbudowane w oparciu o zespoły funkcyjne mogą być dostosowywane w zależności od rodzaju przetwarzanego tworzywa czy wymogów konkretnych zadań. Producenci wtryskarek oferują bardzo szeroki wybór typoszeregu maszyn, które pozwalają na wykonanie założonych zadań.  Z czego jednak dokładnie składają się tego typu urządzenia?

Elementy wtryskarek

Tworzywo sztuczne wykorzystywane przez wtryskarkę znajduje się w leju buforowym, z którego tworzywo następnie przemieszcza się poprzez ruch obrotowy ślimaka w kierunku wtrysku. Sam ślimak podzielony jest z kolei na strefy: w pierwszej strefie następuje wstępne uplastycznienie tworzywa, kolejna strefa to jest strefa sprężania, gdzie tworzywo zmienia stan na płynny oraz zostaje spiętrzone, homogenizowane natomiast ostatnią strefą jest strefa sprężania. W niej już płynne tworzywo zostaje ujednorodnione i jest gotowe do wtrysku.

Elementy wtryskarki za pomocą którego odbywa się uplastycznienie tworzywa, nazywany jest cylindrem na którym znajdują się elektryczne elementy grzejne. Z kolei ślimak napędzany jest poprzez silnik hydrauliczny lub hydrauliczny.

Układ wyformowaniazamykania

Po wykonaniu ciekłego  wtrysku do formy powstaje wypraska, który następnie zostaje wyformowany poprzez układ wypychania. Wyróżniamy układy mechaniczne, hydrauliczne oraz pneumatyczne, wykorzystujące do działania wysokie ciśnienie. Samo zamknięcie formy na czas wtrysku realizowane jest poprzez układ zamykania hydraulicznego lub elektrycznego.

Na rynku znajduje się wiele typów wtryskarek (jak na przykład wtryskarki kolanowe, wtryskarki dwupływowe, bezkolumnowe), których budowa może się od siebie delikatnie różnić. Należy również pamiętać, że urządzenia te mogą być rozbudowywane o urządzenia preyferyjne.

© InAutom Poland 2020