EKSPERCI W BRANŻY NARZĘDZIOWEJ

Przemysł maszynowy

Przemysł maszynowy

Dla sektora Maszyn i Urządzeń przemysłowych, Dassault Systemes przygotowała rozwiązanie pod nazwą SINGLE SOURCE OF SPEED. Rozwiązanie to pozwala na bardzo efektywne i bardzo szybkie projektowanie, rozwój, produkcję i opiekę w obszarze maszyn i urządzeń. Zostało ono przygotowane w odpowiedzi na wymagania globalnego rynku, dla międzynarodowych przedsiębiorstw, których zasoby wiedzy, zaplecze technologiczne oraz ośrodki produkcyjne są rozproszone. Przedsiębiorstwa te muszą sprostać wymogom by realizować projekty jak najmniejszym kosztem wliczając w to późniejszą dystrybucję produktu. Ponad to, firmy te poddane są nieustannemu naciskowi by być innowacyjne, konkurencyjne oraz by dostosowywały się do uwarunkowań lokalnego rynku. Korzyści tego rozwiązania to:

  • Unikalny, jednolity i pełny model danych do rozwoju produktu, od założeń funkcjonalnych dla projektu produktu po końcowy model produktu w całym jego cyklu życia.
  • Możliwość stworzenia trójwymiarowego modelu produktu pomocnego w zdobyciu Klienta i przyśpieszenia  cyklu sprzedaży
  • Możliwość wykonana wirtualnych testów produktu i symulacji jego zachowania w środowisku w którym będzie używany
  • Jednolita i kontrolowana baza danych dla globalnego środowiska, niezależna od lokalizacji zespołów projektowych i ich członków związanych z rozwojem produktu
  • Bardziej efektywna komunikacja i współpraca zespołów projektowych, monitorowanie oraz zarządzanie kooperującymi firmami łącznie z ich własnymi programami projektowymi i produkcyjnymi
  • Integracja całego łańcucha dostaw
  • Pełne wsparcie dla międzynarodowych standardów
  • Zwiększona produktywność w rozwoju produktu
  • Pełna integracja reguł i zasad by przyśpieszyć rozwój i wytwarzanie produktu

Więcej na http://www.3ds.com/industries/industrial-equipment/

© InAutom Poland 2020