EKSPERCI W BRANŻY NARZĘDZIOWEJ

Przemysł lotniczy i obronny

Przemysł lotniczy i obronny

Przemysł Lotniczy i Obronny to sektory, które bazują na bardzo zaawansowanych procesach zarówno w obszarach badawczo-rozwojowych jak i produkcyjnych. Każdy z tych sektorów ma ogromne zapotrzebowanie na najnowocześniejsze technologie, procesy techniczne i kreatywność.  Zespoły związane z rozwojem i wytwarzaniem produktów musza współpracować  oraz wymieniać informację w zdyscyplinowany sposób. Przemysł Lotniczy i Obronny  zalicza się do grona pionierów w stosowaniu systemów Zarządzania Cyklem Życia Produktu (z ang. PLM).
Dassault Systemes, między innymi poprzez Dassault Aviation, jest tradycyjnie mocno związany z Przemysłem Lotniczym i Obronnym i posiada ponad 30 letnie doświadczenie w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań. Przykładem tego jest platforma 3DEXPERIENCE. Rozwiązania opierają się o bardzo restrykcyjne standardy i procesy związane z  Przemysłem Lotniczym i Obronnym oraz, między innymi, umożliwiają:

  • Równoległą pracę i współpracę w całym łańcuchu dostaw, przy użyciu jednego źródła informacji o produkcie, procesach czy też definicji zasobów,
  • Szybkie tworzenie wariantów oraz opcji w optymalnym użyciu istniejących komponentów (ponowne użycie komponentów stosując bazy wiedzy o komponentach),
  • Przyśpieszenie rozpoczęcia produkcji poprzez definicję linii produkcyjnej równolegle do prac projektowych związanych z samym produktem,
  • Wspierają kreatywność i gwarantują techniczne możliwości ewaluacji różnych opcji, w tym propozycji dostawców, umożliwiają szybkie przetworzenie opcji w odpowiedni koncept,
  • Umożliwiają tworzenie jak najbardziej optymalnych projektów, procesów operacyjnych i utrzymaniowych by zwiększyć wartość dodaną i zredukować koszty,
  • Umożliwiają przejrzystość wymagań i zmian projektowych by redukować koszty i zapewnić stabilność planu produkcyjnego,
  • Umożliwiają stosowanie metodologii związanych z jakością w planowaniu, produkcie i procesach.

Więcej na http://www.3ds.com/industries/aerospace-defense/

© InAutom Poland 2020