EKSPERCI W BRANŻY NARZĘDZIOWEJ

Nowoczesne technologie

Nowoczesne technologie

Przemysł tzw. Zaawansowanych Technologii (z ang. High-tech) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów światowej gospodarki.  Sektor ten można określić jako działalność produkcyjną powszechnie używanych i zaawansowanych technologii. Rozwojowi takich technologii towarzyszy wysoki koszt innowacyjności oraz wysokie koszty związane z zapleczem badawczo-rozwojowym. Z drugiej strony, taka działalność może przysporzyć wartość dodaną na najwyższym poziomie.
W dążeniu do spełnienia wymagań i potrzeb rynku, w trakcie rozwoju skomplikowanego sprzętu elektronicznego, Przedsiębiorstwa działające w tym obszarze mierzą się z wieloma problemami. Coraz bardziej rynek wymaga szybkiej reakcji i adaptacji wymagań Klienta w najkrótszym możliwie czasie. To z kolei ogranicza czas do zebrania wymagań, rozwoju i produkcji nowego produktu. Dzisiejsze, wysoce konkurencyjne środowisko nie może być efektywnie zarządzane bez sprawdzonego i kompleksowego systemu do Zarządzania Cyklem Życia Produktu (z ang. PLM) jakim jest dla przykładu ENOVIA V6.
ENOVIA V6 jest rozwiązaniem dla całego cyklu rozwoju produktu od początkowej fazy zbierania wymagań, poprzez rozwój, zarządzanie zmianami, ostatecznym wdrożeniem produktu do produkcji, aż po fazę utrzymania i opieki po produkcyjnej. Kluczowe korzyści wynikające z zastosowania to:

  • Kompleksowe projektowanie produktu od wymagań funkcjonalnych aż po rzeczywisty model produktu w kompletnym procesie
  • Użycie pełnego rozwiązania mechatronicznego i standardowych definicji produktu w wymiarze cyfrowym wraz z  komponentami dostarczanymi przez różne zespoły
  • Możliwość kwalifikacji produktu wirtualnie, symulacji i ujednoliconego modelowania (tworzenie produktu) oraz wyeliminowanie barier pomiędzy różnym oprogramowaniem używanym w rozwoju produktu
  • Ujednolicona i kontrolowana baza danych dla globalnego środowiska, gdzie zespoły pracujące nad produktem rozrzucone są po całym świecie
  • Pełne wsparcie dla międzynarodowych standardów stosowanych w sektorze (ISO IEC 15288)
  • Maksymalna efektywność w procesie rozwoju produktu
  • Integracja zasad i reguł by przyśpieszyć rozwój i produkcję produktu

Więcej na http://www.3ds.com/industries/high-tech/

© InAutom Poland 2020