EKSPERCI W BRANŻY NARZĘDZIOWEJ

Dobra konsumpcyjne

Dobra konsumpcyjne

Żyjemy w świecie gwałtownie rozwijającej informacji, złożoności i wyborów. Konsumenci chcą, i oczekują, wysokiego stopnia personalizacji, zrównoważonych produktów i dostawy just-in-time. Przełomowych technologii, takich jak dodatek produkcji i rozszerzonej rzeczywistości tworzyć szum na całym rynku utrudniając wyróżnienie się firmom. W Dassault Systemes, rozumiemy, że sukces leży w przyjmowaniu zwinnego i elastycznego sposobu myślenia przy jednoczesnym dostosowaniu do współczesnych oczekiwań konsumentów. Zdajemy sobie sprawę, że rozwój i wzrost w dzisiejszej gospodarce będzie wymagać marki w celu zwiększenia ich tożsamość marki aby odróżnić się od swoich konkurentów.

Od ponad dziesięciu lat, Dassault Systemes jest liderem branży rozwiązań technologicznych dla ponad 17.000 firm w modzie, dóbr konsumpcyjnych, handlu detalicznego i luksusu. Od koncepcji do konsumenta, platforma 3DEXPERIENCE zapewnia elastyczną, skalowalną i podłączoną gamę rozwiązań produktowych. Spanning innowacji, planowania, projektowania, komercjalizacji, merchandisingu, sprzedaży detalicznej i handlu cyfrowym; Dassault Systemes posiada unikalne rozwiązania, które mogą zmniejszyć złożoność podczas prowadzenia działalności gospodarczej w nowy poziom sukcesu i rentowności.

Więcej na http://www.3ds.com/industries/consumer-goods-retail/

© InAutom Poland 2020