InAutom Poland
Kompleksowe wyposażenie wtryskowni

Aktualności

Jakie są etapy produkcji na wtryskarkach?

Produkcja na wtryskarkach obejmuje proces przetwórstwa termoplastycznych lub termoutwardzalnych tworzyw sztucznych techniką formowania wtryskowego. Polega na wtryskiwaniu plastycznego tworzywa do formy, w której następnie zastyga ono i zamienia się w wypraskę. Metodą wtryskową formuje się różnego rodzaju opakowania produktów, zarówno spożywczych, jak i kosmetycznych czy przemysłowych. Sprawdźmy, jakimi konkretnie etapami przebiega produkcja na wtryskarkach. (więcej…)

Dobór systemu z gorącymi kanałami doprowadzającymi

Układy gorącokanałowe mają różne konstrukcje, które tworzy się z myślą o pracy z danym typem tworzywa. Dobrze zaprojektowana izolacja termiczna między gorącym kanałem doprowadzającym a formą jest kluczowa, by uniknąć dużych różnic temperatury w całym systemie. Nie wolno zapominać o rozdzielaczu, którego konstrukcja powinna uwzględniać kilka rzeczy. (więcej…)

Wtryskarki a układ uplastycznienia – podstawowe typy maszyn

Wtryskarki to maszyny przeanaczone do przetwórstwa tworzyw sztucznych o wysokim stopniu skomplikowania. I choć ich ogólna budowa jest podobna i różni się z reguły jedynie ze względu na rodzaj tworzywa jakie przetwarza, to jednak istnieją także różnice w ich konstrukcji dotyczące rodzaju układu uplastycznienia. Wyróżniamy trzy podstawowe typy, z czego jeden wykorzystywany jest obecnie jedynie na niewielką skalę. (więcej…)

Podstawy budowy wtryskarki

Współczesna technologia pozwala na nieosiągalny wcześniej poziom obróbki i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jednymi z najbardziej popularnych urządzeń są wtryskarki, a to za sprawą ich wszechstronności. Zbudowane w oparciu o zespoły funkcyjne mogą być dostosowywane w zależności od rodzaju przetwarzanego tworzywa czy wymogów konkretnych zadań. Producenci wtryskarek oferują bardzo szeroki wybór typoszeregu maszyn, które pozwalają na wykonanie założonych zadań.  Z czego jednak dokładnie składają się tego typu urządzenia?

Elementy wtryskarek

Tworzywo sztuczne wykorzystywane przez wtryskarkę znajduje się w leju buforowym, z którego tworzywo następnie przemieszcza się poprzez ruch obrotowy ślimaka w kierunku wtrysku. Sam ślimak podzielony jest z kolei na strefy: w pierwszej strefie następuje wstępne uplastycznienie tworzywa, kolejna strefa to jest strefa sprężania, gdzie tworzywo zmienia stan na płynny oraz zostaje spiętrzone, homogenizowane natomiast ostatnią strefą jest strefa sprężania. W niej już płynne tworzywo zostaje ujednorodnione i jest gotowe do wtrysku.

Elementy wtryskarki za pomocą którego odbywa się uplastycznienie tworzywa, nazywany jest cylindrem na którym znajdują się elektryczne elementy grzejne. Z kolei ślimak napędzany jest poprzez silnik hydrauliczny lub hydrauliczny.

Układ wyformowaniazamykania

Po wykonaniu ciekłego  wtrysku do formy powstaje wypraska, który następnie zostaje wyformowany poprzez układ wypychania. Wyróżniamy układy mechaniczne, hydrauliczne oraz pneumatyczne, wykorzystujące do działania wysokie ciśnienie. Samo zamknięcie formy na czas wtrysku realizowane jest poprzez układ zamykania hydraulicznego lub elektrycznego.

Na rynku znajduje się wiele typów wtryskarek (jak na przykład wtryskarki kolanowe, wtryskarki dwupływowe, bezkolumnowe), których budowa może się od siebie delikatnie różnić. Należy również pamiętać, że urządzenia te mogą być rozbudowywane o urządzenia preyferyjne.

Konsekwencje zużycia układu uplastyczniania

Układ uplastyczniania to jeden z elementów wyposażenia wszystkich wtryskarek hydraulicznych oraz innych maszyn przeznaczonych do przetwórstwa tworzyw sztucznych. W jego skład wchodzi ślimak, cylinder, głowica, dysza oraz zawór zamykający. Jak każdy układ znajdujący się w urządzeniu w trakcie pracy zużywa się. W tym konkretnym układzie oznacza to powstawanie nadmiernych luzów pomiędzy elementami ze sobą współpracującymi, jakimi są ślimak oraz cylinder. Ślimak uznaje się za niezdatny do pracy kiedy jego zużycie przekroczy grubość 0,3mm w stosunku do grubości nowego elementu. Zużyty ślimak może zostać zarówno wymieniony, jak i poddany regeneracji, na przykład w serwisie wtryskarek.

Przyczyny zużycia układu

Istnieje kilka podstawowych przyzczyn nadmiernego zużycia układu uplastyczniania. Przede wszystkim jednak jest ono konsekwencją stosowania przy produkcji przemiałów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do powtórnego wykorzystania czyli tak zwanych recyklatów. W ich składzie często znajdują się materiały negatywnie wpływające na pracę układu, takie jak piasek czy drobne elementy metalowe. Również stosowanie dodatków do tworzyw sztucznych, jak na przykład włókna szklanego, przyczynia się do szybszego zużycia ślimaków. Kolejną przyczyną jest niestosowanie się do technologii przetwórstwa danego typu tworzywa sztucznego oraz zła regulacja temperatury układu. Ta ostatnia wynika najczęściej z awarii lub uszkodzenia aparatury pomiarowej urządzenia. Oczywiście nie należy również wykluczać czynników losowych. Dostanie się do układu elementu metalowego może być przypadkowe, a również będzie miało wpływ na zużycie układu.

Wpływ na działanie układu

Nie wolno bagatelizować zużycia układów uplastyczniania, ponieważ ma on ogromny wpływ na jakość wykonywanych przez maszyny wyrobów. Nadmierne zużycie może skutkować nie tylko znaczącym spadkiem wydajności, ale też obniżeniem wymaganej grubości wyrobów lub wręcz ich uszkodzeniem. Mogą pojawić się różnego rodzaju smugi i skazy, niedolewy, produkt końcowy może zostać również przypalony. Dlatego warto regularnie kontrolować stopień zużycia ślimaka

© InAutom Poland 2019